1/3

Choose glass

Shoty z wódką - w jakim szkle?

Shots

Drinks

Highball - w jakim szkle?

Highball